Artefact van de maand: Bergse kleipijp van Henry Fisher

De afgelopen tientallen jaren is langzamerhand duidelijk geworden dat in de 17de eeuw in bijna elke Nederlandse stad tabakspijpen zijn geproduceerd. Vreemd genoeg was er tot op heden geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de tabakspijpennijverheid in de stad Bergen op Zoom. Opmerkelijk want in deze stad waren alle ingrediënten aanwezig voor een welvarende tabakspijpennijverheid. Naast […]

Lees meer

Artefact van de maand: gemummificeerde katten

Tijdens restauratiewerken aan het Predikherenklooster te Mechelen werden 11 karkassen van katten aangetroffen die werden ingemetseld in de muren en in het dak van het gebouw. Onder de katten, die door hun bijzondere depositie-omstandigheden een natuurlijk mummificatieproces ondergingen, werden zowel jonge kittens (minder dan 4 maanden) als volwassen dieren aangetroffen. Huiskatten, die hier door de […]

Lees meer