Artefact van de maand: Middeleeuws scheepshout uit Mechelen

Bij opgravingen aan de Edgard Tinellaan te Mechelen werden door de stadsdienst archeologie verschillende waterbekkens met houten beschoeiing aangetroffen. Analyse door CAR vzw toonde aan dat verschillende planken uit deze structuur hergebruikte stukken scheepshout waren. De planken vertoonden langs de randen sintelsporen. Sintels zijn een soort kleine ijzeren krammen die in de late middeleeuwen gebruikt […]

Lees meer

Vers van de pers: Het eerste nummer van ‘CAR-Publications’

Een nieuw jaar, een nieuw initiatief! Met enige trots lanceert CAR vzw de gloednieuwe wetenschappelijke reeks “CAR Publications”. Binnen deze reeks, waarin archeologische materiaalstudies centraal staan, ontsluit CAR vzw eigen onderzoek voor zowel materiaalspecialisten, archeologen als andere geïnteresseerden.   Het eerste nummer focust op het aardewerk aangetroffen op de archeologische site Echt-Centrumplan in Nederlands Limburg. […]

Lees meer