Inschrijvingen Medieval Pottery Research Group Annual Conference geopend!

Inschrijvingen Medieval Pottery Research Group Annual Meeting geopend! Het eerste weekend van juni vindt de jaarlijkse meeting van de MPRG plaats aan de Vrije Universiteit Brussel. Het thema is ‘Ceramics in Cirulation’. Er staan twee dagen vol interessante lezingen op het programma, plus een uitstap naar Brugge. Naast een archeologische wandeling doorheen de stad zal er […]

Lees meer

Artefact van de maand: Middeleeuws scheepshout uit Mechelen

Bij opgravingen aan de Edgard Tinellaan te Mechelen werden door de stadsdienst archeologie verschillende waterbekkens met houten beschoeiing aangetroffen. Analyse door CAR vzw toonde aan dat verschillende planken uit deze structuur hergebruikte stukken scheepshout waren. De planken vertoonden langs de randen sintelsporen. Sintels zijn een soort kleine ijzeren krammen die in de late middeleeuwen gebruikt […]

Lees meer

Vers van de pers: Het eerste nummer van ‘CAR-Publications’

Een nieuw jaar, een nieuw initiatief! Met enige trots lanceert CAR vzw de gloednieuwe wetenschappelijke reeks “CAR Publications”. Binnen deze reeks, waarin archeologische materiaalstudies centraal staan, ontsluit CAR vzw eigen onderzoek voor zowel materiaalspecialisten, archeologen als andere geïnteresseerden.   Het eerste nummer focust op het aardewerk aangetroffen op de archeologische site Echt-Centrumplan in Nederlands Limburg. […]

Lees meer

Artefact van de maand: Bergse kleipijp van Henry Fisher

De afgelopen tientallen jaren is langzamerhand duidelijk geworden dat in de 17de eeuw in bijna elke Nederlandse stad tabakspijpen zijn geproduceerd. Vreemd genoeg was er tot op heden geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de tabakspijpennijverheid in de stad Bergen op Zoom. Opmerkelijk want in deze stad waren alle ingrediënten aanwezig voor een welvarende tabakspijpennijverheid. Naast […]

Lees meer