Artefact van de maand: Middeleeuws scheepshout uit Mechelen

Bij opgravingen aan de Edgard Tinellaan te Mechelen werden door de stadsdienst archeologie verschillende waterbekkens met houten beschoeiing aangetroffen. Analyse door CAR vzw toonde aan dat verschillende planken uit deze structuur hergebruikte stukken scheepshout waren. De planken vertoonden langs de randen sintelsporen. Sintels zijn een soort kleine ijzeren krammen die in de late middeleeuwen gebruikt […]

Lees meer

Vers van de pers: Het eerste nummer van ‘CAR-Publications’

Een nieuw jaar, een nieuw initiatief! Met enige trots lanceert CAR vzw de gloednieuwe wetenschappelijke reeks “CAR Publications”. Binnen deze reeks, waarin archeologische materiaalstudies centraal staan, ontsluit CAR vzw eigen onderzoek voor zowel materiaalspecialisten, archeologen als andere geïnteresseerden.   Het eerste nummer focust op het aardewerk aangetroffen op de archeologische site Echt-Centrumplan in Nederlands Limburg. […]

Lees meer

Artefact van de maand: Bergse kleipijp van Henry Fisher

De afgelopen tientallen jaren is langzamerhand duidelijk geworden dat in de 17de eeuw in bijna elke Nederlandse stad tabakspijpen zijn geproduceerd. Vreemd genoeg was er tot op heden geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de tabakspijpennijverheid in de stad Bergen op Zoom. Opmerkelijk want in deze stad waren alle ingrediënten aanwezig voor een welvarende tabakspijpennijverheid. Naast […]

Lees meer

Artefact van de maand: gemummificeerde katten

Tijdens restauratiewerken aan het Predikherenklooster te Mechelen werden 11 karkassen van katten aangetroffen die werden ingemetseld in de muren en in het dak van het gebouw. Onder de katten, die door hun bijzondere depositie-omstandigheden een natuurlijk mummificatieproces ondergingen, werden zowel jonge kittens (minder dan 4 maanden) als volwassen dieren aangetroffen. Huiskatten, die hier door de […]

Lees meer