Artefact van de maand: Wieltje van middeleeuws kinderspeelgoed?

In Ieper werd door het Vlaams Erfgoedcentum (VEC) tijdens een archeologische opgraving een zeldzame laatmiddeleeuwse vondst aangetroffen: een daktegelfragment in grofkeramiek, aangepast voor een secundaire functie. Het is bewerkt tot een platte, cirkelvormige schijf (diam. 7,5 cm) met een centrale doorboring. Doorboorde bouwmateriaalfragmenten werden wel gebruikt als visnetverzwaringen of verzwaringen voor de opzetdraden van weefgetouwen. […]

Meer lezen