Advies & Educatie

Specialistisch advies in het veld

Specialistisch advies ter plaatse op de opgraving betreffende inzameling, selectie, uitzonderlijke vondsten, etc.  Ook in het kader van verplicht specialistisch advies door Programma van Maatregelen (BE) of PVE (NL)

Assessment (conform Code Goede Praktijk)

Een beargumenteerde inschatting van het potentieel van het vondstassemblage en advies met betrekking tot de uitwerking ervan.

KNA-conform advies (conform de Nederlandse wetgegeving)

Bij alle, of desgewenst bij enkele, stappen van het Specialistisch Onderzoek (SO)

Materiaalstudiebegeleiding voor studenten archeologie

Begeleiding bij bachelor- en masterpapers en andere opdrachten, ook voor het zoeken van geschikte vondstassemblages voor de student. En hulp bij alle mogelijke vragen of problemen. Overleg rond materiaalstage is mogelijk.

Introductiecursussen en workshops in vondstanalyse

Over (post-)middeleeuws aardewerk, Romeins aardewerk, dierlijk bot, metaalvonsten, etc. Zowel eerste kennismakingen, als cursussen voor gevorderen. Ook specieke thema’s betreffende methodologie (dateren van vondsten en sporen, het analyseren van assemblages, macroscopische bakselbeschrijvingen, …), vaardigheden (puzzelen & plakken, keramiektekenen, …) en specifieke materiaalgroepen (dierlijk bot, Duits steengoed, Romeins bouwmateriaal, …) komen aan bod. Bedoeld voor archeologen, studenten archeologie en amateurarcheologen. Ook cursussen op maat en/of op locatie.