Huidige projecten

Onze huidige projecten:

Advies:

 • PvA KNA-leidraden 4 -5 (Nederland): Medewerking aan het formuleren van een leidraad voor de analyse van (post-)middeleeuws aardewerk

Lezingen en congressen:

 • Medewerking aan het organiseren van de MPRG (Medieval Pottery Research Group) Annual Conference 2018 (eerste weekend van juni)

Tentoonstellingen:

 • Aanleveren fotomateriaal en paneelteksten voor de archeologische tentoonstelling te Hombeek (Stad Mechelen)
 • Medewerking aan het openstellen van het pand Paardenstraatje 3, waar ons kantoor gevestigd is, voor Openmonumentendag 2018

(Post-)middeleeuws aardewerk en glas

 • Arcen (SWECO, NL): analyse (post-)middeleeuws aardewerk met focus op spoordatering en -tafonomie
 • Heerlen Raadhuisplein (ADC, NL): macroscopische bakselanalyse van pottenbakkersafval in Brunssum-Schinveldtraditie
 • Voorschoten Beresteijn (ADC, NL): analyse van het afval (aardewerk en glas) van een post-middeleeuwse buitenplaats
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, Stad Mechelen): assessment (post-)middeleeuws aardewerk
 • Hasselt Guffenslaan (Studiebureau Archeologie): assessment en spoordatering (post-)middeleeuws aardewerk

Archeozoölogie

 • Mechelen Cultuurcentrum (MECC, Stad Mechelen): assessment van handverzameld dierlijk bot en zeefstalen
 • Mechelen Stompaertshoek (MSTO, Stad Mechelen): assessment van handverzameld dierlijk bot en zeefstalen
 • Mechelen Busleyden (MEBE, Stad Mechelen): diepgaande analyse van handverzameld dierlijk bot en dierlijke resten uit zeefstalen

Hout- en scheepsarcheologie

 • Oosterweelkano (Stad Antwerpen): registratie en diepgaande analyse
 • Mechelen Tinellaan (METI, Stad Mechelen): diepgaande analyse

Onze projecten in 2017:

Tentoonstellingen en presentaties

 • ontwerp en bouw tentoonstelling ‘Aan tafel in de middeleeuwen’ in het gemeentehuis van Echt-Susteren, in het kader van Nationale Archeologiedagen (NL) en de resultaten van de opgraving te Echt Centrumplan.
 • Layout van de tentoonstellingscatalogus: Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek 600-1100 n.Chr (West-Vlaamse Archaeologica 22). Deze publicatie is de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die van 26 maart tot 25 november 2017 achtereenvolgens te gast was in het Romeins Archaeologisch Museum Oudenburg, museum Raversyde Anno 1465 en Sincfala, Museum van de Zwinstreek. In samenwerking met MEDEA.

Publicaties

 • Uitbrengen van het eerste deel van onze eigen monografiereeks CAR publications : CAR publications 1 Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan, door D. Piessens en Y.J.W.R. de Rue. Verkrijgbaar in onze webshop.

Lezingen en congressen

 • Lancering MEDEA: i.s.m. BREL – Brussels ErfgoedLab (HARP/VUB) en ArCPIG (VUB) organiseren van het openingsevenement (11 feb 2017) van het online platform voor de ontsluiting van archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen

(Post-)middeleeuws aardewerk en glas

 • Mechelen Euroshopping, werkput 3 (stad Mechelen): Determinatie & inventarisatie van het (post-)middeleeuwse aardewerk van werkput 3 met een Datering & tafonomie-spooranalyse
 • Nieuwegein Beatrixsluis (Sweco): Determinatie, inventarisatie en beschrijving van postmiddeleeuwse aardewerk, bouwkeramiek en glas, voornamelijk 19de en 20ste eeuw, o.a. WOII
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van recent glas (19de-20ste-eeuw)

Metaal & kleinvondsten

 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van de metaalvondsten, o.a. de resten van een 19de- eeuwse drukkerij
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van de kleinvondsten
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Assessment van de metaal- en kleinvondsten
 • Mechelen Scheerstraat (MBGN): Assessment van de metaalvondsten (non-ferro)
 • Nieuwegein Beatrixsluis (Sweco): Determinatie, inventarisatie en beschrijving van metaalvondsten, voornamelijk 19de en 20ste eeuw, o.a. WOII

 

 

Archeozoölogie

 • Mechelen Begijnenstraat (MEBG): Assessment van de dierlijke resten
 • Mechelen Begijnenstraat (MEBG): Assessment van de zeefstalen
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Assessment van de dierlijke resten
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Diepgaande analyse van de handverzamelde dierlijke resten

Fysische antropologie

 • Poperinge en Aarsele (BAAC Vlaanderen): specialistische begeleiding in het veld fysische antropologie

Hout- en scheepsarcheologie

 • Mechelen Tinelsite fase 2 (stad Mechelen): assessment en diepgaande technische houtanalyse waterbekkens 3 en 4
 • Mechelen Tinelsite fase 2 (stad Mechelen): assessment en diepgaande technische houtanalyse waterbekken 2

 

 

 

 

Voor een overzicht van onze projecten van 2013 t/m 2016, zie projectenarchief