Artefact van de maand: Een botje van een haan met afgezaagd spoor

Al tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne periode vormden hoenders het belangrijkste pluimvee binnen de veestapel. Zij werden gehouden voor hun vlees en eieren, maar ook hun pluimen en mest waren nuttig. Resten van hoenders worden dan ook regelmatig aangetroffen bij archeologische opgravingen. Hierbij is het voor onderzoekers vaak moeilijk om op basis van de […]

Lees meer