CAR Team

Center for Artefact Research vzw wilt een zo uitgebreid mogelijk pakket materiaalstudies kunnen aanbieden. Wij zoeken bij iedere materiaalcategorie een of meer enthousiaste en bevlogen specialisten. Een dergelijke interdisciplinaire samenwerking garandeert een hoge kwaliteit. In het kader van kennis delen en verspreiden, geven wij ook getalenteerde juniorspecialisten de kans ervaring op te doen en zich te ontplooien. Zij staan echter altijd onder begeleiding van een meer ervaren specialist.

CAR team

Ons team blijft zich uitbreiden en telt op dit ogenblik 9 specialisten. Samen bestrijken zij de categorieën (post-)middeleeuws aardewerk, kleipijpen, dierlijk bot, visbot, menselijk bot, metaalvondsten (excl. munten), bouwmaterialen, hout, maritieme archeologie, collectiebeheer, archiefonderzoek, technische tekeningen en vondstpresentatie.

Yvonne de Rue

Ben Gruwier

Rik Lettany

Guus Gazenbeek

Samenwerkingen