Yvonne de Rue

Specialist (post-)middeleeuws aardewerk (KNA-specialist)

Vaardigheden: aardewerkevaluaties (NL), aardewerkassessments (BE) aardewerkrapporten (BE en NL), advies aan stadsdiensten, lezingen & aardewerkworkshops, tentoonstellingsbouw, aardewerkdeterminatie & -datering, Deventer-systeem, typochronologie, tafonomische studie a.d.h.v. aardewerk, macroscopische bakselstudie, slijpplaatjesanalyse, gedrags- en gebruiksstudies, vingerindrukken, productieorganisatie, technische tekeningen, vondstfotografie, Romeins aardewerk (basis).

Regio’s: Vlaanderen en Nederland, met bijzondere expertise wat betreft Limburg (BE & NL) en Zeeland (NL)


Werkervaring

 • September 2013 – heden: aardewerkspecialist bij Center for Artefact Research vzw (BE)
 • September 2013 – september 2017: aardewerkspecialist bij Artefact! (NL)
 • Oktober 2010 – augustus 2013: aardewerkspecialist bij Studiebureau Archeologie bvba (BE)

Opleiding

 • 2020 – heden: 1 dag per week materiaalstage met Guus Gazenbeek, senior specialist grofkeramiek en natuursteen
 • 2010 – 2015: 1 dag per week samenwerking met Jan Thijssen (Ruud van Beek Stichting, NL), senior specialist (post-)middeleeuws aardewerk
 • 2010: Master in Ceramic and Lithic Analysis for Archaeologists (grote onderscheiding/cum laude) Southampton University (UK)
 • 2008: Master in de Archeologie (onderscheiding) KULeuven

Publicaties

 • Dijkstra, M., De Rue, Y.J.W.R., van Veen, M. & A. van de Venne. 2020. KNA-Leidraden Anorganisch Materiaal. Leidraad 5. Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (ca. 450-heden). In opdracht van SIKB.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2019a. De Beuningerhof, het leven van alledag in scherven. In: De Doort. Natuur- en cultuurhistorie van een Natuurgebied, jaarboek 15. Heemkundekring ‘Echter Landj’, Echt.
 • Piessens, D., Lettany, R. & Y.J.W.R. de Rue (red). 2019. Archeologische souvenirs uit een Mechels verleden. CAR Publications 2. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2017. Een laatmiddeleeuwse fallusbeker uit Sluis. Vormen uit Vuur 233. Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas, Amsterdam. p. 56-59.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2017a. Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan. CAR Publications 1. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2017b. Echt in Scherven. Het aardewerk van de opgraving Echt-Centrumplan. In: Heemkundige bijdrage over Echt en omgeving. jaarboek 14. Heemkundekring ‘Echter Landj’, Echt.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016a. Fired fingers. The study of finger imprints on pottery as a new method to investigate pottery production in archaeology. With a case study of finger imprints on (post-)medieval stoneware from Siegburg (Germany). In: Insight from Innovation: New Light on Archaeological Ceramics. Papers presented in honour of Professor David Peacock’s contributions to archaeological ceramic studies. Southampton Monographs  in Archaeology New Series 6. St. Andrews.
 • De Rue, Y.J.W.R & D. Piessens. 2015b. Voorselectie archeologische artefacten voor de Eurantica tentoonstelling. In opdracht van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014a. Typochronologie van het middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk van het Fochplein te Leuven. In: Assembled Articles 5, symposium on medieval and post-medieval ceramics, Zwolle 11 en 12 oktober 2012.
 • Smeets M. & Y.J.W.R. de Rue. 2013a. Als potten spreken konden. Het dagelijkse leven op het Fochplein op basis van het ceramiekonderzoek. In: Jaarboek 2012 van het Leuvens Historisch Genootschap.
 • Vander Ginst, V., De Rue Y.J.W.R. & M. Smeets. 2011. Archeologisch onderzoek op het Fochplein. Graven naar het verleden van Leuven. In: Archeologie 2011, Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2011. De studie van vingerindrukken op keramiek als een nieuwe methode voor archeologisch onderzoek naar keramiekproductie. In: Archaeologia Medievalis, 34. Namur.
 • Vander Ginst, V., De Rue Y.J.W.R. & M. Smeets. 2011. Archeologisch onderzoek op het Fochplein. Graven naar het verleden van Leuven. In: Archaeologia Medievalis 34. Namur.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2010. Het gebruik van productie- en distributiemodellen binnen de middeleeuwse (10e-15e-eeuwse) keramologie van het Maas- en Rijnland: Doordringen tot het menselijke gedrag achter de scherf. In: Terra Incognita. Annual Review of Archaeological Master Research in Flanders (Belgium), 4. Leuven.
 • Coenegrachts, T., Coenen, A. De Rue, Y.J.W.R., Meijns, B. & A. Provoost (red). 2006. De Viking. Vriend en Vijand. Leuven. Begeleidende publicatie gelijknamige tentoonstelling.

ongepubliceerde rapporten

(post-)middeleeuws aardewerk, rapporten

 • De Rue, Y.J.W.R. 2021a. Hoofdstuk 3.5 Aardewerk uit boringen en stort. In: Gazenbeek, A & J. de Kramer. Maastricht, De Beyart. Gemeente Maastricht. Archeologische Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Artefact-rapport 618. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Zaamslag. p. 46-50.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2020a.  De vondsten in keramiek en glas van Roermond Slachthuisstraat. CAR-Rapporten 54. In opdracht van Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Zaamslag.
 • De Rue, Y.J.W.R. & D. Piessens. 2020. Het aardewerk, de grofkeramiek en het natuursteen van de opgraving Ieper DATS24. CAR-rapporten 42. In opdracht van Vlaams Erfgoed Centrum. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2020b. Hasselt in scherven. Een eerste aanzet tot een typo-chronologie van het (post-)middeleeuws (ca. 1000 – ca. 1700) aardewerk in Hasselt aan de hand van de vondsten van de archeologische site Hasselt Guffenslaan. CAR-rapporten 52. In opdracht van Studiebureau Archeologie bvba. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2019b. Bijlage 4: aardewerkrapport. In: De Kramer, J. & A. Gazenbeek. WML tracé Walbeckerweg en tracé Schans te Arcen, gemeente Venlo. Eindrapport archeologische begeleiding. SWECO, Eindhoven. p. 73-119.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2019c. Bijlage 2: Rapport aardewerk. In: De Kramer, J. & A. Gazenbeek. Archeologische begeleiding locatie DAR (Ka4), Kanaalstraat, Nijmegen. Eindrapport archeologische begeleiding. SWECO, Eindhoven. p. 42-71.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2019. Het aardewerk van de site Scheerstraat te Mechelen (MSFM 2014/017). CAR-rapporten 46. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018a Het aardewerk van Heerlen Raadhuisplein. CAR-rapporten 31. In opdracht van ADC. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018b. Inventarisatie keramiek en glas. In: Archeologische opgraving. Een dijk van een verdediging. Archeologich onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein – Tweede Wereldoorlog vindplaats 1,2 en 3. SWECO archeologische rapporten 2148, Rotterdam.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018c. Aardewerk en glas. In: Begraven boedel bij Beresteijn. Archeoprojecten 4686. ADC Archeoprojecten: Amersfoort. p. 22-42.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016b. Hoofdstuk 6. Aardewerk. In: S. Depuydt (red). Plan Nieuwe Bierkaai (deelgebieden 2 en 3) (Bierkaaistraat, Dubbele Poort, Vismarkt, Overdamstraat te Hulst, gemeente Hulst. Archeologische Begeleiding, protocol Opgraven en Opgraving scheepsresten. Arcadis Archeologisch rapport 93. ‘s-Hertogenbosch. p. 173-272.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016c. Aardewerkrapport Sas van Gent, Noordstraat 5. Artefact! Advies en onderzoek in Erfgoed, Zaamslag.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2016d. Het aardewerk van de opgraving van Echt Centrumplan. CAR-rapporten 6. In opdracht van Grontmij Nederland. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2015a. Het aardewerk van werkput 2 van de site Euroshopping te Mechelen. CAR-rapporten 5. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2015a. Aardewerkrapport spoor 12 Beestenmarkt te Goes. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2015b. Aardewerkrapport Westdorpe Autrichepolder, kavel 3-4. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2014b. Het aardewerk van beerput 400 van de Begijnenstraat te Mechelen. CAR-rapporten 4. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014c. Aardewerkrapport Goes Watergang de Poel II. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014d. Aardewerkrapport Axel Markt. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • Gazenbeek, A., De Rue, Y.J.W.R. & J.R.A.M. Thijssen. 2013. Roermondse rijkdom. Historisch Goud van RURA. 30 jaar onderzoek door de Werkgroep Archeologie van RURA. Een inventarisatie. Roermond.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2013a. De keramiek. In: Archeologische begeleiding Nassaustraat 13, 15 en 17 te Axel, gemeente Terneuzen. Grontmij Archeologische Rapporten 1135.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2013b. Aardewerkrapport Hulst Zoutziederij. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2013c. Aardewerkrapport Hulst Bontehondstraat. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R., Piessens D. & S. Rooms. 2013a. Het aardewerk van het Sint Alexiusconvent te Mechelen. CAR-rapporten 1. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R, Piessens D. & S. Rooms. 2013b. Het aardewerk van spoor 4 en 14 van de Nassaustraat te Axel. CAR-rapporten 3. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R., 2013d. Aardewerkevaluatie Axel Markt. In opdracht van Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg. Studiebureau Archeologie bvba, Kessel-Lo.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2013e. De ceramiek. In: Vanderginst, V. & M. Smeets (red). Archeologisch onderzoek op het Groot-Begijnhof te Tienen. Studiebureau Archeologie, Kessel-Lo.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2013f. Het Merovingische aardewerk. In: Steenhoudt M. & M. Smeets (red). Archeologisch onderzoek op het Mottekamp te Maasmechelen. Kessel-Lo.
 • De Rue, Y. J.W.R. & M. Smeets. 2013b. Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek. Archeo-rapporten 185. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Studiebureau Archeologie bvba, Kessel-Lo.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2012. De ceramiek. In: Vander Ginst, V. & M. Smeets (red). Archeologisch onderzoek op het Fochplein. Studiebureau Archeologie, Kessel-Lo.

(post-)middeleeuws aardewerk, evaluaties en assessments

 • De Rue, Y.J.W.R. 2018d. Hoofdstuk 7.1. Aardewerk, glas en bouwkeramiek. In: R.P.J. Kloosterman (red). Evaluatie archeologisch onderzoek Piushaven Voormalige locatie Cementbouw. Archeologische begeleiding Protocol Opgraven. SWECO, Eindhoven. p. 20-21.
 • Piessens, D. & Y.J.W.R. de Rue. 2016e. Assessment van het aardewerk van de archeologische site Mechelen Busleyden (MEBE 2015/462). CAR-rapporten 7. In opdracht van Dienst Archeologie van Stad Mechelen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014e. Aardewerkevaluatie Oostburg ’t Vestje fase 2. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014f. Aardewerkevaluatie Goes Kapelle Drinkwaterleiding. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014g. Aardewerkevaluatie Sluis Cadzand Badhuisweg. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014h. Evaluatie aardewerk, bouwmateriaal en glas Sluis Groede Waterdunen Fort Napoleon. Artefact Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014i. Aardewerkevaluatie Sluis Nieuwstraat. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014j. Aardewerkevaluatie Terneuzen Sas van Gent Industrieel Museum. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014k. Aardewerkevaluatie. Terneuzen Sas van Gent Noordstraat 5. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014l. Aardewerkevaluatie Terneuzen Terhole. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014m. Aardewerkevaluatie Terneuzen Westdorpe Autrichepolder, kavel 1-2. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014n. Aardewerkevaluatie. Terneuzen Zaamslag Polderstraat. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014o. Aardewerkevaluatie Vlissingen West Souburg Jacoba van Beierenweg. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014p. Aardewerkevaluatie Zierikzee Slabberswerf. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014q. Aardewerkevaluatie Terneuzen Sas van Gent Glacisstraat. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014r. Aardewerkevaluatie Borsele Hoedekenskerke Nieuwe Natuur. Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014s. Aardewerkevaluatie Sluis Beestenmarkt. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014t. Aardewerkevaluatie Kapelle Wemeldinge. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014u. Aardewerkevaluatie Hulst Heikant Wilde landen. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014v. Aardewerkevaluatie Hulst Baudeloo Archiefkelder. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.

(post-)middeleeuwse grofkeramiek & natuursteen

 • De Rue, Y.J.W.R. 2021b. De grofkeramiek en natuursteen van Kloosterzande, Cloosterstraat Herinrichting, (gemeente Hulst). CAR-rapport 56. In opdracht van Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Zaamslag. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018d. Hoofdstuk 7.1. Aardewerk, glas en bouwkeramiek. In: Evaluatie archeologisch onderzoek Piushaven Voormalige locatie Cementbouw. Archeologische begeleiding Protocol Opgraven. SWECO, Eindhoven. p. 20-21.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016d. Hoofdstuk 9. Natuursteen en grofkeramiek. In: Plan Nieuwe Bierkaai (deelgebieden 2 en 3) (Bierkaaistraat, Dubbele Poort, Vismarkt, Overdamstraat te Hulst, gemeente Hulst. Archeologische Begeleiding, Protocol Opgraven en Opgraving scheepsresten. Arcadis Archeologisch rapport 93. ‘s-Hertogenbosch. p. 367-396.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016e. Grofkeramiekrapport Sas van Gent, Noordstraat 5. Artefact! Advies en onderzoek in Erfgoed, Zaamslag.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016f. Grofkeramiek- en natuursteenrapport Goes, Kapelle drinkwaterleiding. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2015c. Bouwkeramiek- en natuursteenrapport Sluis Groede Waterdunen Slikkenburgseweg. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2015d. Bouwkeramiekrapport Goes Beestenmarkt 23-3, Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2015e. Bouwmateriaal- en Natuursteenrapport Westdorpe Autrichepolder, kavel 3-4. Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014h. Evaluatie aardewerk, bouwmateriaal en glas Sluis Groede Waterdunen Fort Napoleon. Artefact Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.

Romeinse grofkeramiek & natuursteen

 • Gazenbeek, A. & Y.J.W.R. de Rue. 2021 (in voorbereiding). Assessment van de grofkeramiek, de natuursteen, de verbrande leem en het pleisterwerk van Tongeren Hondstraat. CAR-rapporten 60. In opdracht van BAAC Vlaanderen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 •  Gazenbeek, A & Y.J.W.R. de Rue. 2020a. Grofkeramiek en verbrande leem van Menen, Ropswalle. CAR-rapport 51. In opdracht van BAAC Vlaanderen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.
 • Gazenbeek, A. & Y.J.W.R. de Rue. 2020b. Analyse van de bouwkeramiek van Kaprijke Voorstraat. CAR-rapport 50. In opdracht van BAAC Vlaanderen. Center for Artefact Research vzw, Mechelen.

(post-)middeleeuws glas

 • De Rue, Y.J.W.R. 2020b.  De vondsten in keramiek en glas van Roermond Slachthuisstraat. CAR-Rapporten 54. In opdracht van Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Zaamslag.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2020c (concept). Evaluatie Glas Roermond Munsterplein. In opdracht van Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, Zaamslag.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018d. Hoofdstuk 7.1. Aardewerk, glas en bouwkeramiek. In: Evaluatie archeologisch onderzoek Piushaven Voormalige locatie Cementbouw. Archeologische begeleiding Protocol Opgraven. SWECO, Eindhoven. p. 20-21.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018c. Aardewerk en glas. In: Begraven boedel bij Beresteijn. Archeoprojecten 4686. ADC Archeoprojecten: Amersfoort. p. 22-42.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2018b. Inventarisatie keramiek en glas. In: Archeologische opgraving. Een dijk van een verdediging. Archeologisch onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein – Tweede Wereldoorlog vindplaats 1,2 en 3. SWECO archeologische rapporten 2148, Rotterdam.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2016g. 3.4.3 Glas. In: E. Coppens (red). Sas van Gent, Westkade 111-114, Industrieel Museum (gemeente Terneuzen). Archeologische begeleiding – Protocol Opgraven. Artefact Rapport 129. Middelburg. p.33-34.
 • De Rue, Y.J.W.R. 2014h. Evaluatie aardewerk, bouwmateriaal en glas Sluis Groede Waterdunen Fort Napoleon. Artefact Advies en Onderzoek in Erfgoed, Middelburg.

Lezingen

2020 Y.J.W.R. de Rue.

Vingerafdrukken op Siegburg aardewerk: Ontwikkeling vakbekwaamheid van pottenbakkers

6de Congres van SAMPL (Specialisten Archeologisch Materiaal Platform) te Amersfoort
2019 Mechelse Joden op een handelssite? (met D. Piessens)
Studiedag middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk in Vlaanderen te Gent
2017 Roman Catholic Fathers Drinking Tea
Medieval Pottery Research Group Annual Conference: Ceramics and Drink te Leicester
2015 The Production of Pingdorf-type pottery in the Rhine and Meuse Valleys (met D. Piessens)
Medieval Pottery Research Group Annual Conference te Duncaster
2014 Het leven zoals het was: een greep uit een laatmiddeleeuws Mechels huishouden (poster) (met D. Piessens)
Forum Vlaamse Archeologie
BNA-Contactdagen te Leiden
2013 Als potten konden spreken. Het dagelijks leven op het Fochplein te Leuven (Vl.-Br.) aan de hand van het keramiekonderzoek (met D. Piessens)
Forum Vlaamse Archeologie te Antwerpen
2013 Fabrics and Forms. Een aardewerkkarakterisatie van de Merovingische nederzetting van Maasmechelen Mottekamp
BNA-contactdagen te Brussel
2012 Fired fingers. The study of finger imprints on pottery as a new method to investigate pottery production in archaeology. With a case study of finger imprints on (post-)medieval stoneware from Siegburg (Germany).
Insight from Innovation Conference te University of Southampton
2012 Typochronologie van het middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk van het Fochplein te Leuven
Assembled Articles 5 te Zwolle
2011 De studie van vingerindrukken op keramiek als een nieuwe methode voor archeologisch onderzoek naar keramiekproductie
Archaeologia Medievalis 34 te Namen

Workshops

2021 Introductieworkshop (post-)middeleeuw aardewerk
publiek junior aardewerkspecialisten
opdrachtgever BAAC Vlaanderen
2016 Archeologisch vondstmateriaal voor leerlingen middelbaar onderwijs
publiek leerlingen middelbaar onderwijs
opdrachtgever lyceum Martha Somers te Brussel
2016 KRASSEN &CO over gebruiksporen op aardewerk
publiek archeologen en amateurarcheologen
eigen beheer Center for Artefact Research vzw
2015 KRASSEN &CO over gebruiksporen op aardewerk
publiek amateurarcheologen
opdrachtgever Werkgroep Archeologie Hulst
2015 Meerdaagse cursus macroscopische bakselanalyse
publiek aardewerkspecialisten
opdrachtgever Grontmij Nederland
2015 Introductieworkshop (post-)middeleeuws aardewerk
publiek amateurarcheologen
opdrachtgever Werkgroep Archeologie Hulst
2014 (2x) Introductieworkshop (post-)middeleeuws aardewerk
publiek archeologen en amateurarcheologen
eigen beheer Center for Artefact Research vzw
2014 Theorische introductie bij workshop Romeins aardewerk
publiek archeologen en amateurarcheologen
eigen beheer Center for Artefact Research vzw
2013 De analyse van grote aardewerkcomplexen
publiek tweedejaarsstudenten archeologie
opdrachtgever Katholieke Universiteit Leuven
2013 Halfdaagse aardewerkworkshop
publiek studenten archeologie
opdrachtgever Katholieke Universiteit Leuven