Projectenarchief

2020

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Mechelen Tichelrij (Studiebureau Archeologie): aardewerkanalyse
 • Ieper DATS 24 (VEC): aardewerkanalyse en bouwmateriaalinventarisatie
 • Hasselt Guffenslaan (Studiebureau Archeologie): aardewerkanalyse (typo-chronologie)
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): aardewerkanalyse

Grofkeramiek en natuursteen

 • Aalter Oostergem Buisstraat (BAAC, VL): mini-inventarisatie grofkeramiek
 • Menen Ropswalle (BAAC, VL): mini-inventarisatie grofkeramiek
 • Menen Ropswalle (BAAC, VL): analyse grofkeramiek
 • Kaprijke Voorstraat (BAAC, VL): mini-inventarisatie grofkeramiek
 • Kaprijke Voorstraat (BAAC, VL): analyse grofkeramiek

Metaal en kleinvondsten

 • Mechelen Begijnenstraat (MEBG, stad Mechelen): determinatie, interpretatie en catalogus van de metaal- en kleinvondsten
 • Mechelen Tinellaan (Baskerville, stad Mechelen): determinatie, interpretatie en catalogus van de metaal- en kleinvondsten

Lezingen en congressen

 • Lezing (Y. de Rue): ‘Vingerafdrukken op Siegburg aardewerk: Ontwikkeling vakbekwaamheid van pottenbakkers’ op het 6de Congres van SAMPL (Specialisten Archeologisch Materiaal Platform) (7 februari 2020)

Workshops

 • Kleuterworkshop: kennismaking met archeologie

2019

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Heerlen Raadhuisplein (ADC): analyse aardewerk
 • DAR Nijmegen (Sweco, NL): analyse van de archeologische vondsten, inclusief foto’s
 • Hasselt Guffenslaan (SBA): analyse aardewerk
 • Arnhem (StudiCo): inventarisatie tegels
 • Beuningerhof (Stichting Publicatiefonds ‘Echter Landj’): analyse aardewerk
 • Arcen De Schans (Sweco, NL): aardewerkanalyse, -foto’s en -tekeningen

Grofkeramiek en natuursteen

 • Arcen De Schans (Sweco, NL): analyse grofkeramiek en natuursteen
 • Heerlen De Nor (BAAC, NL): bouwmateriaal

Archeozoölogie

 • Beveren (FODIO): analyse en beknopte rapportage van één paardenskelet
 • Mechelen (MEES, stad Mechelen): assessment van 106 spoornummers/contexten handverzameld dierlijk bot
 • Mechelen (MEES, stad Mechelen): assessment van 13 spoornummers/contexten zeefresidu
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): analyse dierlijk bot en zeefstalen

Metaal

 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): catalogiseren metaalvondsten
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): determinatie non-ferro metaalvondsten

Hout

 • Mechelen Zakstraat (stad Mechelen): assessment hergebruikte scheepshout

Publicaties

 • Uitgave deel 2 monografiereeks CAR-publications: Archeologische Souvenirs uit een Mechels verleden. Verkrijgbaar in onze webshop.

Lezingen en congressen

 • Medeorganisator van het 17de BNA Contactdagen te Mechelen (4 en 5 april)
 • Lezing (D. Piessens): ‘Mechelse Joden? Een pot met Hebreeuwse inscriptie gevonden te Mechelen’ op 17de BNA contactdagen 2019 te Mechelen op 14 april 2019
 • Lezing (D. Piessens & Y. de Rue): ‘Mechelse Joden op een handelssite?’ op Studiedag: middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk in Vlaanderen op 18 oktober 2019

Fotografie

 • Stad Mechelen: Objectfotografie vondsten 15 jaar Dienst Archeologie

2018

Advies

 • PvA KNA-leidraden 4 -5 (Nederland): Medewerking aan het formuleren van een leidraad voor de analyse van (post-)middeleeuws aardewerk
 • Stad Mechelen: advies betreffende thesaurusdatabank

Lezingen en congressen

 • Medewerking aan het organiseren van de MPRG (Medieval Pottery Research Group) Annual Conference 2018 (eerste weekend van juni)

Tentoonstellingen

 • Aanleveren fotomateriaal en paneelteksten voor de archeologische tentoonstelling ‘Verslingerd aan Hombeek’ te Hombeek (stad Mechelen)
 • Medewerking aan het openstellen van het pand Paardenstraatje 3, waar ons kantoor gevestigd is, voor Openmonumentendag 2018
 • Aanleveren teksten en afbeeldingen voor het infopaneel voor de Tinelsite (stad Mechelen)

(Post-)middeleeuws aardewerk en glas

 • Arcen (SWECO, NL): analyse (post-)middeleeuws aardewerk met focus op spoordatering en -tafonomie
 • Heerlen Raadhuisplein (ADC, NL): macroscopische bakselanalyse van pottenbakkersafval in Brunssum-Schinveldtraditie
 • Voorschoten Beresteijn (ADC, NL): analyse van het afval (aardewerk en glas) van een post-middeleeuwse buitenplaats
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): assessment (post-)middeleeuws aardewerk
 • Hasselt Guffenslaan (Studiebureau Archeologie): assessment en spoordatering (post-)middeleeuws aardewerk
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): analyse aardewerk
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): diepgaande uitwerking bakstenen beerput erf 2 en beschrijving kogelpotaardewerk
 • Stichting Roelbrandt (ADC): schrijven SIKB leidraad (post)middeleeuws aardewerk (het deel van de werkzaamheden, uitgevoerd door Y. de Rue)

Archeozoölogie

 • Mechelen Cultuurcentrum (MECC, stad Mechelen): assessment van handverzameld dierlijk bot en zeefstalen
 • Mechelen Stompaertshoek (MSTO, stad Mechelen): assessment van handverzameld dierlijk bot en zeefstalen
 • Mechelen Busleyden (MEBE, stad Mechelen): diepgaande analyse van handverzameld dierlijk bot en dierlijke resten uit zeefstalen
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): assessment dierlijk bot en zeefstalen
 • Mechelen Euroshopping (MEES, stad Mechelen): assessment handverzameld dierlijk bot WP2
 • Mechelen Begijnenstraat (MSFM, stad Mechelen): uitwerking van de dierlijke resten uit de zeefstalen

Hout- en scheepsarcheologie

 • Oosterweelkano (stad Antwerpen): registratie en diepgaande analyse
 • Mechelen Tinellaan (METI, stad Mechelen): diepgaande analyse constructiehout
 • Mechelen Zakstraat (All-Archeo): assessment hout

Metaal

 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): analyse metaalvondsten

2017

Tentoonstellingen en presentaties

 • Ontwerp en bouw tentoonstelling ‘Aan tafel in de middeleeuwen’ in het gemeentehuis van Echt-Susteren, in het kader van Nationale Archeologiedagen (NL) en de resultaten van de opgraving te Echt Centrumplan.
 • Layout van de tentoonstellingscatalogus: Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek 600-1100 n.Chr (West-Vlaamse Archaeologica 22). Deze publicatie is de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die van 26 maart tot 25 november 2017 achtereenvolgens te gast was in het Romeins Archaeologisch Museum Oudenburg, museum Raversyde Anno 1465 en Sincfala, Museum van de Zwinstreek. In samenwerking met MEDEA.

Publicaties

 • Uitbrengen van het eerste deel van onze eigen monografiereeks CAR publications : CAR publications 1 Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan, door D. Piessens en Y.J.W.R. de Rue. Verkrijgbaar in onze webshop.

Lezingen en congressen

 • Lancering MEDEA: i.s.m. BREL – Brussels ErfgoedLab (HARP/VUB) en ArCPIG (VUB) organiseren van het openingsevenement (11 feb 2017) van het online platform voor de ontsluiting van archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen

(Post-)middeleeuws aardewerk en glas

 • Mechelen Euroshopping, werkput 3 (stad Mechelen): Determinatie & inventarisatie van het (post-)middeleeuwse aardewerk van werkput 3 met een Datering & tafonomie-spooranalyse
 • Nieuwegein Beatrixsluis (Sweco): Determinatie, inventarisatie en beschrijving van postmiddeleeuwse aardewerk, bouwkeramiek en glas, voornamelijk 19de en 20ste eeuw, o.a. WOII
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van recent glas (19de-20ste-eeuw)
 • Mechelen Scheerstraat (MSFM, stad Mechelen): aardewerkassessment

Metaal & kleinvondsten

 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van de metaalvondsten, o.a. de resten van een 19de- eeuwse drukkerij
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Analyse van de kleinvondsten
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Assessment van de metaal- en kleinvondsten
 • Mechelen Scheerstraat (MBGN): Assessment van de metaalvondsten (non-ferro)
 • Nieuwegein Beatrixsluis (Sweco): Determinatie, inventarisatie en beschrijving van metaalvondsten, voornamelijk 19de en 20ste eeuw, o.a. WOII
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN, stad Mechelen): rapportage metaal + kleine vondsten

Archeozoölogie

 • Mechelen Begijnenstraat (MEBG): Assessment van de dierlijke resten
 • Mechelen Begijnenstraat (MEBG): Assessment van de zeefstalen
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Assessment van de dierlijke resten
 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN): Diepgaande analyse van de handverzamelde dierlijke resten

Fysische antropologie

 • Poperinge en Aarsele (BAAC Vlaanderen): specialistische begeleiding in het veld fysische antropologie

Hout- en scheepsarcheologie

 • Mechelen Tinelsite fase 2 (stad Mechelen): assessment en diepgaande technische houtanalyse waterbekkens 3 en 4
 • Mechelen Tinelsite fase 2 (stad Mechelen): assessment en diepgaande technische houtanalyse waterbekken 2
 • Mechelen Tinellaan (METI, stad Mechelen): assessment constructiehout, 61 fragmenten
 • Mechelen Tinellaan (METI, stad Mechelen): rapportering assessment en diepgaande uitwerking constructiehout

 Fotografie

 • Mechelen Begijnenstraat (MBGN, stad Mechelen): fotograferen vondsten en maken catalogus

Workshop

 • Workshop metaalvondsten

2016

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Hulst Baudeloo (Artefact!, NL): aardewerkanalyse (post)-middeleeuws aardewerk
 • Mechelen Busleyden (stad Mechelen, ism Group Monument): Datering & tafonomie-spooranalyse
 • Mechelen Busleyden (stad Mechelen): aardewerkassessment

Workshops

 • Workshop KRASSEN & CO over gebruikssporen op aardewerk op 2 maart 2016 voor de Werkgroep Archeologie Hulst
 • Workshop CAR vzw GOES METAL! over metaalvondsten op 30 januari 2016 in Mechelen
 • Workshop archeologisch vondstmateriaal voor middelbaarstudenten op 25 april 2016
 • Workshop post-middeleeuws aardewerk (stad Antwerpen): voor de bezoekers van de opendeurdagen van de archeologische dienst van stad Antwerpen

Dierlijk bot

 • Mechelen Busleyden (stad Mechelen) assessment dierlijk bot

Zeefstalen

 • Mechelen Busleyden (stad Mechelen) assessment zeefstalen

Hout

 • Mechelen Tinelsite (stad Mechelen): assessment en diepgaande technische houtanalyse

Tentoonstellingsbouw

 • Voorselectie voor de stand van Stad Mechelen op Eurantica Fine Art Fair, 5-13 maart 2016, Nekkerhal, Mechelen.

2015

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Mechelen Begijnstraat (stad Mechelen): Determinatie & inventarisatie van het (post-)middeleeuwse aardewerk
 • Mechelen Euroshopping, werkput 2 (stad Mechelen): Determinatie & inventarisatie van het (post-)middeleeuwse aardewerk van werkput 2 met een Datering & tafonomie-spooranalyse (rapport beschikbaar op aanvraag)

Vondstpresentatie

 • Hulst Bierkaai (Artefact!, NL): aardewerktekeningen van (post-)middeleeuws aardewerk

Workshops

 • Workshop inleiding tot (post-)middeleeuws aardewerk op 27 mei 2015 voor de Werkgroep Archeologie Hulst
 • Workshop KRASSEN & CO over gebruikssporen op aardewerk op 18 april 2015 in Mechelen
 • Cursus macroscopische bakselanalyse voor aardewerkspecialisten (Grontmij Nederland)

2014

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Echt Centrumplan (Grontmij Nederland): Een diepgaande analyse van het aardewerk uit twee (post-)middeleeuwse grachten
 • Mechelen Begijnenstraat (stad Mechelen): Een diepgaande analyse van het aardewerk uit beerput 400 CAR-rapporten 2014-4

Workshops

 • Introductieworkshop dierlijk bot op 22 november 2014 in Mechelen
 • Introductieworkshop Romeins aardewerk op 27 september 2014 in Mechelen
 • Workshop voor gevorderden Romeins aardewerk op 15 november 2014 in Mechelen
 • Introductieworkshop (post-)middeleeuws aardewerk op 29 maart 2014 in Mechelen
 • Introductieworkshop (post-)middeleeuws aardewerk op 7 juni 2014 in Mechelen

Vondstpresentatie

 • Buchten (Grontmij Nederland): aardewerktekeningen van Romeins aardewerk

Lezingen en congressen

 • Medewerking aan de informatielezing voor Heemkundekring Echter Landj over het archeologisch onderzoek Echt Centrumplan op 30 oktober 2014 te Echt (NL) (i.s.m. Grontmij Nederland)

Archiefonderzoek

 • Moelingen (Limburgse studies vzw): archiefonderzoek mutatieschetsen in het archief van de gewestelijke directie van het kadaster te Brussel

2013

(Post-)middeleeuws aardewerk

 • Mechelen Sint-Alexiusconvent (stad Mechelen): een inventarisatie van een oude collectie van (post-)middeleeuws aardewerk
 • Mechelen Euroshopping, werkput 1 (MEES, stad Mechelen): Determinatie & inventarisatie van het (post-)middeleeuwse aardewerk van werkput 1 met een Datering & tafonomie-spooranalyse

Workshops

 • Workshop (Katholieke Universiteit Leuven): “De analyse van grote aardewerkcomplexen” voor de tweedejaarsstudenten archeologie

Vondstpresentatie

 • Axel Nassaustraat (Artefact!, NL): aardewerktekeningen, fotografie en catalogus