Publiekswerking en tentoonstellingen

Archeologie is het blootleggen van verhalen; het tot leven brengen van mensen uit vroegere eeuwen. Daarom is publiekswerking minstens even belangrijk als onderzoek, want het brengt dit verhaal tot bij het publiek. Center for Artefact Research vzw zet dus sterk in op publiekswerking en tentoonstellingen rond archeologische en historische thema’s.

We ontwerpen en bouwen tentoonstellingen, van kleine pop-up-expo’s tot permanente instellingen. Ook realiseren wij kleinere publiekswerkingsprojecten, zoals het plaatsen van tijdelijke of permanente infopanelen (bij archeologische opgravingen, in bibliotheken, infoborden bij wandelroutes, etc.).

Aangeboden diensten

U kunt een complete tentoonstelling bestellen en de volledige realisatie aan ons overlaten, maar wij werken ook graag nauw samen. Organiseert uw overheidsinstelling, museum of vereniging een expositie, maar heeft u intern niet alle expertise voorhanden, dan vullen wij aan waar nodig. Dat kan gedurende het hele proces, maar we kunnen ook enkel deelaspecten leveren. Denk bijvoorbeeld aan:

Ontwerp Praktisch
 • tentoonstellingsconcept (doelgroep, type tentoonstelling, thema)
 •  ontwerp tentoonstellingshuisstijl
 • ontwerp tentoonstelling
 • ontwerp en lay-out panelen (link naar) afbeelding voorbeeldpaneel?
 • opbouw en afbraak van de tentoonstelling
 • bestellen materialen
 • interactieve aspecten en integratie van de Erfgoed-app
 • op maat gemaakte objectsteuntjes
 • workshops
 • rondleidingen
Organisatie Inhoud
 • budget, projectplan en tijdspad
 • aansturing tentoonstellingsteam (professionelen of vrijwilligers)
 • afspraken met uitgevers en drukkerijen
 • regelen bruiklenen en verzekeringen
 • subsidieaanvragen
 • archeologisch onderzoek en het aanleveren van content link naar materiaalstudies
 • selectie artefacten
 • foto’s en afbeeldingen link
 • paneel- en objectteksten
 • kindercontent
PR Realiseren begeleidende publicaties
 • opstellen persmap
 • persmoment
 • (feestelijke)openingen
 • posters, flyers en banners
 • PR via social media
 • tentoonstellingscatalogi
 • begeleidende wetenschappelijke publicatie
 • begeleidende publicatie voor brede publiek
 • incl. concept, content, schrijven, redactie, lay-out, aansturen uitgeverij/drukkerij

Vragen over publiekswerking of tentoonstellingen? Vul ons contactformulier in.

Enkele van onze projecten:

 • Beestig! In samenwerking met Erfgoedcel stad Mechelen. Erfgoeddag 2023 te Mechelen (BE)