Materiaalstudies

Center for Artefact Research bestaat uit een bevlogen team van materiaalspecialisten die de analyse van archeologische objecten voor hun rekening nemen. Ze stellen hun expertise ter beschikking in elke fase van een archeologisch onderzoek, of dat nu proefsleuvenonderzoek is, of een begeleiding of een opgraving. Ons advies voor Vlaamse sites is conform de Code Goede Praktijk. Voor Nederlandse sites volgen we de KNA-eisen.

Samenstelling en coördinatie specialisten

Een vaak vergeten stap bij materiaalstudies is de coördinatie van materiaalspecialisten. Welke specialist is geschikt? Hoe vindt je die en stuur je die aan? Hoe komen de juiste vondsten bij de juiste specialist terecht? Hoe zorg je dat materiaalspecialisten goed samenwerken met de veldarcheologen én met elkaar?

Op dergelijke vlakken ontzorgt CAR vzw de projectleider. Wij vangen alles op wat betreft de aansturing en communicatie met materiaalspecialisten, inclusief administratie, vondstentransport en specialistenvergaderingen en dit in alle fases van het archeologisch onderzoek, van vóór de start van de opgraving tot aan het definitieve rapport.

Advies en selectie in het veld

Wordt er tijdens het veldwerk een onverwachte vondst gedaan, zoals bijvoorbeeld een pottenbakkersoven, grote hoeveelheden pottenbakkersafval, krenggraven, grote houten constructies of scheepshout, dan kan men contact met ons opnemen en komen wij in het veld langs. Denk bijvoorbeeld aan advies over interpretatie, registratie, inzameling en staalnames. Hoewel deselectie van vondstmateriaal in het veld zelden een goed idee is, kan het in geval van bepaalde materiaalcategorieën, zoals bouwmateriaal, noodzakelijk zijn al tijdens het veldonderzoek een selectie te maken. Wij helpen deze selectie wetenschappelijk verantwoord uit te voeren. We voeren leveren ook advies in het kader van verplicht specialistisch advies door Programma van Maatregelen (BE) of PVE (NL).

Assessments en evaluaties

Na de opgravingsfase dient door een materiaalspecialist een beargumenteerde inschatting van het potentieel van het vondstassemblage te worden uitgevoerd en een advies worden gegeven met betrekking tot de uitwerkingen ervan.  De specialisten van CAR vzw bieden voor Vlaamse sites assessments conform Code Goede Praktijk aan, en voor Nederlandse sites KNA-conforme evaluaties.

Analyse vondstmateriaal

Op dit moment biedt Center for Artefact Research vzw de analyse aan van de volgende materiaalcategorieën. Telkens aangepast aan de eisen van de Vlaamse en Nederlandse reglementering.

Aardewerk

Periodes: Romeins, volle middeleeuwen, late middeleeuwen, post-middeleeuwen en 19de/20ste eeuw) Voor het aardewerk worden de CAR-niveaus 1 t/m 4 aangeboden. Voor meer uitleg over deze niveaus klik hier.

Holglas

Periodes: late middeleeuwen, post-middeleeuwen en 19de/20ste eeuw Voor het holglas worden de CAR-niveaus 1 t/m 3 aangeboden. Voor meer uitleg over deze niveaus, klik hier. Voor vlakglas, zie bouwmateriaal

Dierlijk bot

Periodes: alle, ook prehistorisch. Een volledige tafonomische analyse a.d.h.v. dierlijk bot kan enkel worden aangeboden als dateringsgegevens beschikbaar zijn van het aardewerk of andere goed-dateerbare materialen.

Bouwmateriaal

Periodes: Romeins, volle middeleeuwen late middeleeuwen, post-middeleeuwen en 19de/20ste eeuw. Deze categorie vondstmateriaal omvat grofkeramische bouwmaterialen, natuurstenen bouwmaterialen, verbrande leem en vlakglas. De informatie van deze verschillende materialen wordt geïntegreerd in een reconstructie gebouwen en structuren, materiaal- en constructiekeuzes en de herkomst van de gebruikte materialen.

Scheeps- en constructiehout

Periodes: alle

Metaal en metaalslakken

Kleipijpen en pijpaarden voorwerpen