Guus Gazenbeek

Guus Gazenbeek
specialist historisch bouwmateriaal (keramisch, natuursteen)

Vaardigheden: determinatie, interpretatie en rapportage historische bouwmaterialen en gebruiksobjecten van natuursteen en grofkeramiek; interpretatie van historisch bouwmaterialen in archeologische en/of bouwhistorische contexten; interpretatie bouwmateriaal in economische, culturele en bouw- en productietechnische processen, ook op macroniveau, en tentoonstellingsopbouw.

Periode: Romeins, middeleeuwen en nieuwe tijd.

Regio’s: delta van Rijn, Maas en Schelde en aansluitende gebieden; midden-oosten; macro studies geheel noordwest Europa


Publicaties

 • Gazenbeek 2009: A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek en natuursteen. In: M. Bink, P.F.J. Franzen et al.  Forum Hadriani Voorburg. Definitief Archeologisch onderzoek. BAAC rapport  A 05.0125. Deventer/’s-Hertogenbosch, 215-261
 • Gazenbeek 2010a: A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek.  In: J. de Winter. Archeologisch onderzoek op het plangebied Schrames te Helden. Bewoningssporen van het neolithicum tot de late middeleeuwen, BAAC-rapport A-07.0204, ‘s-Hertogenbosch, 2010, 197-217.
 • Gazenbeek 2010b:A.E. Gazenbeek. Keramisch bouwmateriaal. In: T.A. Goossens (red.). De Romeinse nederzetting van Naaldwijk-Hoogeland (gemeente Westland), opgravingscampagne 2007. Onderzoek naar de ontwikkeling van inheemse erven tot een Romeinse vicus op de haakwal van Naaldwijk. Leiden, 2010, 173-187.
 • Gazenbeek 2010c:A.E. Gazenbeek. Archeologisch onderzoek Kunradersteengroeve te Kunrade. Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek Kunradersteengroeve te Kunrade, gemeente Voerendaal. Grontmij Archeologische Rapporten 831. Roermond 2010.
 • Gazenbeek 2012a:A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek en natuursteen. In: Tichelman 2012. Germanen aan een Maasgeul in Holtum-Noord. Proefsleuven en opgraving in Holtum-Noord II, deelgebied Geko fase 2, Gemeente Sittard-Geleen. RAAP rapport 2417, 137-149.
 • Gazenbeek 2012b: Gazenbeek, A.E. 2012: Bouwkeramiek en natuursteen, in: A.C. Aarts. Scherven, schepen, schoeiingen. LR 62: Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbedding bij het castellum van de Meern, Utrecht (Basisrapportage Archeologie 43), 91-132.
 • Gazenbeek 2012c: A.E. Gazenbeek, met een bijdrage van L. van Diepen. Grofkeramisch bouwmateriaal. In: T.A. Goossens (red.). Van akker tot Hooghwerf. Onderzoek naar de bewoning in de ijzertijd, inheems-Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd op de haakwal van Naaldwijk (plangebied Hoogeland, gemeente Westland). Archol-Rapport 167. Leiden, 2012, 321-354
 • Gazenbeek 2012d: A. Gazenbeek. Natuursteen en keramisch bouwmateriaal. In: L.M.B. van der Feijst (red.): Vechten tegen het wassende water in de Romeinse tijd. Een archeologische opgraving in plangebied Hoogeland-Oost, ’t Zand Heultje te Naaldwijk,ADC-rapport 3186, Amersfoort. 109-136
 • Gazenbeek 2013b:A.E. Gazenbeek. Keramisch bouwmateriaal. In: T.A. Goossens & L. Meurkens.  (red.). Nederzettingen uit de vroege ijzertijd en Romeinse tijd in Uden-Noord (gemeente Uden). Een opgraving op de nieuwbouwlocatie van streekziekenhuis Bernhoven. Archol-rapport 188. Leiden 2013, 99-115.
 • Gazenbeek 2013:G. Gazenbeek. Keramisch bouwmateriaal. In:X.C.C. van Dijk, met bijdragen van S. Baetsen, J. van Dijk, G. Gazenbeek, H. van Haaster, M. van der Linden, P. de Rijk, R.J.A.M. Thijssen & G. Venner. Tussen twee wallen. Een opgraving van prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen aan de Elsenewal in Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren. RAAP-RAPPORT 2600, Weesp, 2013.
 • Gazenbeek 2013b: A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek en natuursteen. In G.Hensen. Resten van landelijke nederzettingen uit de Midden IJzertijd tot en met de Romeinse Tijd in Eckelrade. Gemeente Eijsden-Margraten. Archeologisch onderzoek : een opgraving. Weesp , 2013 (RAAP-rapport 2713)
 • Gazenbeek 2013: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek en natuursteen. In: E.N.A. Heirbaut (red.). De zuidwestelijke hoek van Ulpia Noviomagus in kaart gebracht. Deel 2 Beschrijving van de vondsten van de Rijnstraat en Lekstraat in Nijmegen-West. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 42. Nijmegen, 2013. 301-330
 • Gazenbeek 2014a:Gazenbeek, A.E., met bijdragen van J. Verlinden en Lieke van Diepen. Grofkeramiek van Voorburg-Arentsburg. In: M.J. Driessen and E. Besselsen (red.),Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Amsterdam (Themata 7). Vol. 2, 503-545.
 • Gazenbeek 2014:Gazenbeek, A.E., met bijdragen van Wiard Beek en Luc Megens. Natuursteen en mortel van Voorburg-Arentsburg. In: M.J. Driessen and E. Besselsen (red.),Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Amsterdam (Themata 7). Vol. 2, 547-590.
 • Gazenbeek2014b: Gazenbeek, A.E. Het grofkeramiek en natuursteen. In: G. Tichelman, met bijdragen  van S. Baetsen, S.B.C. Bloo, X.C.C. van Dijk, E. Drenth, A.E. Gazenbeek, G. Hensen, L.I. Kooistra, L.M. Kootker, E. Van der Linden, P.T.A. de Rijk, T. Vanderhoeven,Een non-villa nederzetting uit de Romeinse tijd op het lössplateau bij Heerlen, Gemeente Heerlen; archeologisch onderzoek: opgravingen op bedrijventerrein Trilandis.  RAAP rapport 2732. Weesp. Deel 2, 237-268
 • Gazenbeek 2015: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek en natuursteen. In: R. de Groot, met bijdragen van K. Bosma, E. Buhrs, A.E. Gazenbeek, M. Hendriksen en W. van der Meer. Plangebied de Stenen Poort (paardenwei), gemeente Houten; archeologisch onderzoek: een opgraving. RAAP rapport 2936. Weesp 2015, 91-133.
 • Gazenbeek 2015: A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek en natuursteen. In: T. Derks en B. de Fraiture (red.) Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L). Verslag van een archeologisch noodonderzoek (1976) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 226, Amersfoort.
 • Gazenbeek 2016: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek, natuursteen en mortel. In: C.R. Brandenburgh & J. de Bruin (red.). Met de voeten in het water. Archeologisch onderzoek aan de oostzijde van castellum Matilo te Leiden. Leiden 2013149-199
 • Gazenbeek, A.E. in prep. a:Grofkeramiek en natuursteen, in: L. Dielemans, Wacht aan het water. VLEN3-00: archeologisch onderzoek naar sporen en vondstconcentraties uit de Romeinse tijd in Vleuterweide, gemeente Utrecht. Utrecht (Basisrapportage archeologie 52).
 • Gazenbeek in prep. b. : A.E. Gazenbeek. Bouwkeramiek en natuursteen. In: L van de Feijst. Naaldwijk Hoogewerf. ADC Rapport
 • Gazenbeek in prep. c:A.E. Gazenbeek. Natuursteen en grofkeramiek. In: L.M.B. van de Feijst (red.), Park Matilo. Een archeologische begeleiding. ADC Rapport
 • Gazenbeek in prep. d: A.E. Gazenbeek. The building material from the villa of Maasbracht.In <<<(rd.)>>> <<<werktitel>>>> Villa Maasbracht. Analecta Praehistorica Leidensia XX Gazenbeek in prep. e: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek. In G. Hensen in prep. <<<Nistelrode Zwarte Molen>>> RAAP-Rapport ##. Weesp.
 • Gazenbeek in prep. f: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek en natuursteen. In M. Smeets en M. Steenhoudt (red.) <<<Het archeologisch onderzoek te Maasmechelen-Mottekamp>>>. Archeo-rapport ##. Studiebureau Archeologie. Kessel-Lo.
 • Gazenbeek in prep. g: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek. In: L. Meurkens <<<<<Best-Aarle (werktitel)>>>>> Archol Rapport <<xx>>
 • Gazenbeek in prep. h: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek en natuursteen. In J. Wattenberghe <<< archeologisch onderzoek rondweg Aardenburg, gemeente Sluis>>> ArteFact! Rapport ##, Middelburg
 • Gazenbeek in prep. i: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek. In : L. van Diepen <<<Uitwerking oud-onderzoek Nederzetting Heel>>> Sweco Archeologische Rapporten ##. Eindhoven
 • Gazenbeek in prep. j: A.E. Gazenbeek. Grofkeramiek en natuursteen. In : K. Leijnse <<< Naaldwijk TradeParc>>> RAAP-Rapport ## Weesp
 • Gazenbeek in prep. k:A.E. Gazenbeek, Tegula mammata or later. On the presence and use of tegulae mammatae in the delta of the Rhine. Anejos de Archivo Español de Arqueologia, forthcoming
 • Gazenbeek, in prep. l : A.E. Gazenbeek, Building on the edge,  adapting to the landscape. Supplying building materials on the frontier. XXIII Internationaler Limescongress – Akten des Kongresses. Deutsche Limeskommission, Bad Homburg.
 • Gazenbeek, in prep. m :A.E. Gazenbeek, Bouwmateriaal en verbrande leem. In: Lent zone C+Q.  Gemeente Nijmegen. Archeologisch onderzoek: een opgraving in het plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ [werktitel]. RAAP-rapport XXX
 • Gazenbeek, in prep. n :A.E. Gazenbeek, Bouwmateriaal en verbrande leem. In: Lent zone E.  Gemeente Nijmegen. Archeologisch onderzoek: een opgraving in het plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ [werktitel]. RAAP-rapport XXX