Dana Piessens

Dana Piessens
specialist (post)middeleeuws aardewerk (KNA-specialist)

Vaardigheden: aardewerkrapporten (BE en NL), aardewerkassessments (BE), advies aan stadsdiensten, aardewerkdeterminatie & -datering, bakselstudie, Deventer-systeem, typochronologie, tafonomische studie a.d.h.v. aardewerk, gedrag- en gebruiksstudies, productieorganisatie, keramiektekenen, (kinder)workshops, tentoonstellingsbouw, archiefwerk en historisch onderzoek.

Regio’s: Vlaanderen (BE), Nederlands Limburg (NL) en Zeeland (NL)


Werkervaring

 • september 2013 – heden: aardewerkspecialist, Center for Artefact Research vzw
 • november 2013 – januari 2014: archeoloog, BAAC Vlaanderen
 • december 2012- juli 2013: junior aardewerkspecialist en archeoloog, Studiebureau Archeologie Bvba
 • september 2012-november 2012: archeoloog, Stad Mechelen

Opleiding

 • 2011 Master in de kunstwetenschappen en archeologie, optie materiële cultuur (met grote onderscheiding) VUB
 • 2014 Bachelor in de geschiedenis (met onderscheiding) VUB

Publicaties

 • Piessens D., “Iberisch aardewerk uit Mechelse bodem (16de -17de eeuw)”, in: Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen nr. 125, Mechelen 2022.
 • Piessens D., “Waarom het ene tweelingbakje het andere niet is”, in: Van Oosten R., Verhoeven A.A.A., Ostkamp S. & Klomp M. (red.), In kannen en kruiken. Studies over middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk en glas aangeboden aan Hemmy Clevis, Zwolle 2021, pp. 257-264.
 • Piessens D., de Rue Y. & Lettany R. (reds.), CAR Publications 2: Archeologische souvenirs uit een Mechels verleden, Mechelen 2019
 • Piessens D. & de Rue Y., CAR Publications 1: Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan., Mechelen 2017.
 • Piessens D. & De Rue Y., “Echt in Scherven. Het aardewerk van de opgraving Echt-Centrumplan”, in: Echter Landj. Heemkundige bijdrage over Echt en omgeving. Jaarboek 14., Echt 2017.
 • Van Diepen L., Aal J. & Piessens D., “Onverwachte vondsten in het centrum van Echt”, in: Echter Landj. Heemkundige bijdrage over Echt en omgeving. Jaarboek 13., Echt 2015.
 • Piessens D., “Potten en pannen met een verhaal. Onderzoek van het aardewerk uit een beerput van het Spijker.”, in: Het archeologische onderzoek in Mechelen. Nieuwsbrief 22., Mechelen 2014.

Ongepubliceerde rapporten

 • Grimm G.V., Hoss S. en Piessens D., CAR-Rapporten 2020-55: De ijzervondsten en een tinnen kamerpot van de site Begijnenstraat te Mechelen (05/70 MEBG), Mechelen 2020.
 • Piessens D., CAR-Rapporten 2020-53: Het aardewerk afkomstig van de opgraving Tichelrij te Mechelen, Mechelen 2020.
 • de Rue Y.J.W.R. & Piessens D., CAR-rapporten 2020-52: Het aardewerk, de grofkeramiek en de natuursteen van de opgraving Ieper DATS24, Mechelen 2020.
 • Piessens D. & de Rue Y.J.W.R, CAR-Rapporten 2019-46: Het aardewerk van de site Scheerstraat Frederik de Merodestraat te Mechelen (MSFM 2014/017), Mechelen 2019.
 • Piessens D., CAR-Rapporten 2018-27: Assessment van het aardewerk van de archeologische site Mechelen Scheerstraat (MSFM 2014/017), Mechelen 2018.
 • Piessens D., CAR-Rapporten 2017-13: Het aardewerk van de site Begijnenstraat te Mechelen (MBGN – 2013/146), Mechelen 2017.
 • Piessens D., CAR-Rapporten 2016-12: Het aardewerk van werkput 3 van de site Euroshopping te Mechelen, Mechelen 2017.
 • Piessens D. & De Rue Y.J.W.R., Voorselectie archeologische artefacten voor de Eurantica tentoonstelling, Mechelen 2015.
 • Piessens D. & De Rue Y.J.W.R., CAR-Rapporten 2015-6: Het aardewerk van de opgraving Centrumplan te Echt (NL), Mechelen 2015.
 • Piessens D. & de Rue Y.,CAR-Rapporten 2015-5: Het aardewerk van werkput 2 van de site Euroshopping te Mechelen, Mechelen 2015.
 • Piessens D. & de Rue Y.J.W.R.,CAR-Rapporten 2014-4: Het aardewerk van beerput 400 van de Begijnenstraat te Mechelen, Mechelen 2014.
 • de Rue Y.J.W.R., Piessens D. & Rooms S. CAR-rapporten 2013-3: Het aardewerk van spoor 4 en 14 van de Nassaustraat te Axel, Mechelen 2013.
 • de Rue Y.J.W.R, Piessens D. & Rooms S., CAR-Rapporten 2013-1: Het aardewerk van het Sint-Alexiusconvent te Mechelen, Mechelen 2013

Lezingen

 •  Piessens D. & de Rue Y, Mechelse Joden op een handelssite?, lezing gegeven op studiedag middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk in Vlaanderen 2019
 • Piessens D., Het leven zoals het was: een greep uit een laatmiddeleeuws Mechels huishouden, lezing gegeven op ledenvergadering Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie 2017.
 • de Rue Y. & Piessens D., Pingsdorf-type ware production in the Rhine and Meuse valley, lezing gegeven op de Medieval Pottery Research Group Annual Conference 2015.

Scripties

 • Piessens D., Techno-, typo- en chronologische analyse en historisch-archeologische interpretatie van het aardewerk uit een volmiddeleeuwse kuil op de Grote Markt te Mechelen, onuitgegeven masterproef VUB, Brussel 2011.
 • Piessens D., De Sint-Roboutsparochie te Mechelen op het einde van de 18de eeuw: een historisch-demografische studie, onuitgegeven bachelorproef VUB, Brussel 2014.