Afbeeldingen & vondstcatalogi

Technische tekeningen Van aardewerk, glas, metaal, etc. Stijl, schaal en bestandstype zoals de opdrachtgever wenst. Los, of opgenomen in catalogus of plaat. Worden opgeschoond en digitaal aangeleverd.

Meer lezen

CAR-uitwerkingsniveaus

Assessment (conform Code Goede Praktijk) Een beargumenteerde inschatting van het potentieel van het vondstassemblage en advies met betrekking tot de uitwerking ervan.

Meer lezen

Advies & Educatie

Specialistisch advies in het veld Specialistisch advies ter plaatse op de opgraving betreffende inzameling, selectie, uitzonderlijke vondsten, etc.  Ook in het kader van verplicht specialistisch advies door Programma van Maatregelen (BE) of PVE (NL)

Meer lezen