Artefact van de maand: Arnhemse tegel met Arabische motieven

Tijdens een onderzoek in de binnenstad van Arnhem door BAAC, is een groot aantal tegels in tinglazuur aangetroffen. Daarvan zijn twee complete tegels en enkele losse fragmenten opvallend. Het betreft een tegel formaat ca 125x125x12mm, gemaakt van een lichtgeel bakkend klei met verspreid enkele fijne, rode ijzeroxide vlekken. Het decor is polychroom, diagonaal en zonder hoekmotieven in de aanliggende hoeken. Zes tegels laten het volledige motief zien. Wat deze tegels zo bijzonder maakt, is de pseudo Arabische tekst in het centrale kwadrant. Mij is dit motief niet bekend, en een zoektocht in de literatuur en de (online) collectie van het Tegel Museum leverde geen overeenkomende stukken op. Wie heeft een dergelijk motief al eens eerder gezien?

Guus Gazenbeek, specialist historisch bouwmateriaal