Artefact van de maand: Molensteenkraag

Tijdens een archeologische begeleiding werd aan de Bierkaai te Hulst (NL, Zeeuws Vlaanderen) een versterking in metaaldraad van een stoffen molensteenkraag teruggevonden. Dergelijke kragen waren in de eerste helft van de 17de eeuw hét modieuze accessoire bij uitstek voor iedereen die het kon betalen, van de middenklasse tot de keizer, zowel bij mannen als vrouwen. Maar ook toen al werden ze door sommigen afgedaan al een modieuze dwaasheid. Wij kennen ze nu vooral van de portretschilderijen uit die tijd.

Originele molensteenkragen uit de late Renaissance en de Barok zijn uitermate zeldzaam en van grote cultuurhistorische waarde. Dit exemplaar is uitzonderlijk goed bewaard. Door de corrosie is op sommige plaatsen zelfs het weefsel van het oorspronkelijke textiel nog herkenbaar. De reconstructie (middelste afbeelding) toont hoe de kraag er oorspronkelijk moet hebben uitgezien inclusief de textiel. Op de schilderijen is de draadconstructie enkel zichtbaar bij kanten kragen, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook kragen in andere stoffen ingebouwde draadversterking hadden.

Gerald V. Grimm & Stefanie Hoss, metaalspecialisten