Artefact van de maand: vogelfluitje

Nog een paar nachtjes slapen en het is zover! Sinterklaas brengt snoep en speelgoed voor alle brave kindjes. Het Sinterklaas feest is niet nieuw, en wordt reeds sinds de 16deeeuw gevierd zoals we dat vandaag doen. In familiale kring met een schoen bij de schouw. Op het schilderij ‘het Sint-Nicolaasfeest’ legde Jan Steen in de 17de eeuw de Sinterklaasochtend vast. De familie zit bij de schouw en bekijkt de geschenken. Het kleine meisje lacht terwijl ze haar cadeautjes vasthoudt. Een huilend jongetje kijkt naar zijn lege schoen. Hij krijgt duidelijk niets.

Maar wat zat er in die tijd zoal in de schoen? Een vogelfluitje misschien? Dit 16de of 17de-eeuwse exemplaar werd opgegraven door Grontmij Nederland in Echt (NL) en stelt een haantje voor. Het speelgoedje werd vervaardigd in een tweezijdige mal, en is vanbinnen hol. Hoewel het lichaam uitgevoerd werd in witbakkende klei werd voor de snavel en kam rode klei gebruikt. De veren werden vormgegeven door middel van reliëf. Aan de zijkant van het object is een pijpje aangebracht waardoor men kan blazen, terwijl de gaatjes in de nek voor de juiste toon zorgen. Twee zo goed als exacte parallellen voor dit fluitje zijn gevonden te Delft en konden aan het Franse productiecentrum Beauvais worden toegewezen.

Dana Piessens, specialist (post)middeleeuws aardewerk

Geïnteresseerd in het aardewerk van de opgraving Echt Centrumplan? Zie ‘CAR-Rapporten 2015-6: Het aardewerk van de site Echt Centrumplan’