Artefact van de maand: bloempotten

Een wat verwaarloosd onderwerp binnen de archeologie is de bloempot. Restanten van bloempotten worden echter regelmatig aangetroffen in Belgische en Nederlandse steden. In 2014 trof de Dienst Archeologie Mechelen bijvoorbeeld een hele berg bloempotten in roodbakkend aardewerk aan in de Scheerstraat. De bloempotten werden gebruikt om een oud trapgat van een kelder op te vullen.
Het onderzoek naar de vondsten en de site in zijn geheel is nog lopende, maar de bloempotten werden reeds geïnventariseerd. Het gaat om eenvoudige, conische en ongeglazuurde potten met meestal slechts één doorboring in de bodem. Dergelijke exemplaren werden veelal aangewend in de tuinbouw en lijken sterk op de zogenaamde terracotta exemplaren die we vandaag de dag nog kennen. Opvallend is dat het zowel om met de handgedraaide, geperste als gedeeltelijk machinaal en gedeeltelijk handgevormde bloempotten gaat. Dit laat vermoeden dat ze waarschijnlijk in de eerste helft van de 20ste eeuw te dateren vallen.
In tegenstelling tot andere sectoren waar seriewerk werd verricht drong de mechanisatie in de Mechelse tuinbouw immers pas laat door. De bloempotpers deed er pas na de Tweede Oorlog zijn intreden en niet alle bedrijven schakelde meteen over. Handgedraaide en zgn. machinepotten kwamen dan ook nog geruime tijd naast elkaar voor. Vanaf de jaren ’60 kwamen lichtere, plastieken potten op de markt. Zij zouden de aardewerken potten in de tuinbouw verdringen. Gelukkig wordt toch ook vandaag de dag een mooie, aardewerken bloempot nog door menig tuinliefhebber geapprecieerd.

Dana Piessens, specialist (post)middeleeuws aardewerk

Geïnteresseerd in bloempotten of Mechelse archeologie in het algemeen? Dan is “Archeologische souvenirs uit een Mechels verleden” iets voor jou. Nummer 2 in onze reeks “CAR Publications” is beschikbaar vanaf 04/04 in onze webshop en de betere Mechelse boekenhandel.  https://www.artefactresearch.be/webshop/