Artefact van de maand: ‘De Eendracht’

Geheel versierde ketels van tabakspijpen worden relatief weinig gevonden. Die ketels die worden gevonden kunnen veelal aan toenmalige actuele onderwerpen worden gekoppeld. Alhoewel de scherpte van de afbeeldingen op deze ketel te wensen over laat is het zeker een interessante tabakspijp. Rondom de ketelopening is een lint met de tekst ‘TROUW AAN KONING EN VADERLAND’ aangebracht. De ketel is in vier vlakken opgedeeld. Op twee van deze vier vlakken zien we een afbeelding van het metalen kruis. De roker kijkt naar deze twee vlakken. Op de twee resterende vlakken zijn de teksten ‘DE EER VAN NEDERLAND GEHANDHAAFD DOOR VORST EN VOLK’ en ‘AAN DEN VOLKSGEEST VAN 1830 1831’ aangebracht.

Deze teksten, maar ook de vorm van de ketel met een viertal vlakken, verwijzen naar het monument ‘De Eendracht’ in Amsterdam. Deze teksten stonden letterlijk op de onderzijde van dit monument.  ‘De Eendracht’ werd in het jaar 1856 door de Nederlandse Koning Willem III in Amsterdam onthuld. Vermoed wordt dat deze in Dordrecht gevonden tabakspijp voor deze gelegenheid door een vooralsnog onbekende Goudse tabakspijpenmaker is gemaakt. De kleipijp wordt in de periode 1856-1865 gedateerd.

Meer lezen over tabakspijpen opgegraven in de stad Dordrecht? Dat kan via een rapportage die te verkrijgen is via https://www.boekenbestellen.nl/boek/tabakspijpen-en-tabakspijpenmakers-uit-dordrecht/9789464062823

 

Jan van Oostveen, specialist tabakspijpen en (keur)loden