Artefact van de maand: een Romeinse vuurbok uit Menen

In 2019 werd door BAAC Vlaanderen te Menen een hoekfragment van een voorwerp in verbrande leem aangetroffen. Het bleek om een Romeins vuurbok te gaan van een type dat courant was in de Schelde, Leie en Kalevallei. Bij het exemplaar uit Menen ontbreekt de bovenzijde, maar uit de aangetroffen parallellen is gebleken dat de vuurbokken in de Romeinse periode vaak versierd waren met (gestileerde) dieren, zoals bokken, rammen, paarden, honden en everzwijnen.

Deze vuurbokken werden gebruikt als steun voor een spit om vlees te braden voor een haardvuur. Ze hebben daarom doorboringen om het spit in de plaatsen. Vaak werden ze in paren gebruikt. Het spit bevond zich iets voor de vuurbron, niet erboven. Het vlees werd verhit door de stralingswarmte van het vuur. Onder het spit kon een vetvanger geplaatst worden om de braadsappen op te vangen.

Yvonne de Rue, materiaalspecialist