Artefact van de maand: tabakspijp uit Roermond

Het gebeurt vrijwel nooit dat er een geheel versierde tabakspijp wordt gevonden die tot dan toe onbekend was. In Roermond gebeurde dit echter in het jaar 2011.

De tabakspijp draagt op de linkerzijde een manspersoon binnen een ovaal.  Op de rechterborst van deze persoon is een vijfpuntige ster aangebracht. Boven het ovaal zijn de letters “PW” aangebracht. Op de rechterzijde van deze pijp staat een staande leeuw met een pijlenbundel in zijn hand. De steel van deze kleipijp is rijkelijk met bloemen versierd.

Voor de 17de-eeuwse roker zal de politieke gezindheid van deze tabakspijp duidelijk zijn geweest. Immers niemand minder dan Prins Willem III (PW) is afgebeeld. Deze tabakspijp kan in de jaren zeventig van de 17de eeuw worden gedateerd en is zeer waarschijnlijk in Limburg geproduceerd. Het meest prominente productiecentrum voor de productie van tabakspijpen in Limburg is Maastricht geweest. Het is daarom voor de hand liggend om dit product aan het productiecentrum Maastricht toe te schrijven.

Dat zo een tabakspijp in Roermond wordt aangetroffen is op zich ook weer niet zo verwonderlijk. De tweede helft van de 17de eeuw staat bol van de schermutselingen in Limburg en ook in Roermond. Zo trokken bijvoorbeeld de Spaanse en Staatse troepen trokken gezamenlijk op tegen de Franse troepen. Het moge duidelijk zijn dat de roker van deze tabakspijp duidelijk geen voorkeur heeft gehad voor de Fransen.

Jan van Oostveen,
Specialist tabakspijpen en (textiel)loden