CAR & visbot

Center for Artefact Research heeft nu ook een samenwerkingsovereenkomst met Archaeo-Fish. Hierdoor wordt het archeozoölogische team van de CAR voortaan versterkt door Franka Kerklaan. Deze door Bob Beerenhout opgeleide archaeo-ichtyoloog stelt de CAR in staat nu ook visbot-analyses aan te bieden.