Vers van de pers: Het eerste nummer van ‘CAR-Publications’

Een nieuw jaar, een nieuw initiatief! Met enige trots lanceert CAR vzw de gloednieuwe wetenschappelijke reeks “CAR Publications”. Binnen deze reeks, waarin archeologische materiaalstudies centraal staan, ontsluit CAR vzw eigen onderzoek voor zowel materiaalspecialisten, archeologen als andere geïnteresseerden.

 

Het eerste nummer focust op het aardewerk aangetroffen op de archeologische site Echt-Centrumplan in Nederlands Limburg. Het boek brengt een diachroon aardewerkbeeld van de 11e eeuw tot de vroege 20e eeuw, waarbij de aandacht gaat naar zowel lokale als interregionale ontwikkelingen. De overzichtelijk opgebouwde publicatie bevat bovendien een rijk geïllustreerde vondstcatalogus. Het boek vormt zo een belangrijke bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de materiële cultuur van deze boeiende regio. Te verkrijgen in onze webshop!

 

 

Piessens Dana & de Rue Yvonne J.W.R. 2016, Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan. CAR Publications 1.

73 pagina’s / 16 figuren in kleur + geïllustreerde catalogus.