Artefact van de maand: voorraadpot of Baare

De archeologen van Grontmij NL vonden in Echt fragmenten van grote, steengoed voorraadpotten. Het gaat om een veel gebruikt type pot dat geproduceerd werd vanaf de 17de tot de vroege 20ste eeuw.

Deze voorraadpotten die in het lokale dialect ook wel Baaren worden genoemd, hadden een functie als pekelvat of karnton. Wanneer men ze gebruikte als pekelvat, bv. voor het inmaken van kool of snijbonen, werden de potten eerst met heet, zout water gespoeld om ze te ontsmetten. Daarna werden ze gevuld en afgedekt met een doek en een houten deksel. Hier bovenop werd een zware steen geplaatst. Tenslotte werd dit alles met een touw aan de oren vastgebonden om druk op de groenten uit te oefenen zodat ze ondergedompeld bleven. Luchtdicht afsluiten is immers essentieel voor een geslaagd fermentatieproces.

Voor het karnen werden vaak Langerwehe-potten gekozen met een iets meer cilindrische vorm. Net als de inmaakpotten waren ze voorzien van een houten deksel, waardoor de karnstok kon worden gestoken.

Op het einde van de 19de en 20ste eeuw verdwijnen deze potten wanneer de glazen weckpotten en –flessen hun opmars maken. Vandaag de dag zie je ze hier en daar nog in gebruik als paraplubak.

 

Dana Piessens, specialist (post)middeleeuws aardewerk

 

Over deze en andere vondsten uit de opgraving Echt Centrumplan verschijnt eind oktober het boek ‘Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan.’. Een aantal objecten zijn op 21 en 22 oktober ook te bewonderen op de gratis tentoonstelling ‘Aan tafel in de Middeleeuwen’