Artefact van de maand: ‘baardman’ tabakspijp

Dat in Nederland en dan vooral in Gouda tabakspijpen werden gemaakt is bij velen bekend. Maar dat in de 17de eeuw in vele Nederlandse steden soms op kleine en soms op grote schaal tabakspijpen zijn gemaakt is bij veel minder mensen bekend. De stad Rotterdam is hier een goed voorbeeld van en recentelijk is hier een nieuwe publicatie over uit gekomen: http://www.rotterdam.nl/rotterdamsetabakspijpen. Bij dit onderzoek zijn tevens de 18de- en 19de-eeuwse tabakspijpen die in Rotterdam zijn opgegraven, bestudeerd en gedocumenteerd. Een tabakspijp in de vorm van een ‘baardman’ viel hierbij specifiek op. Drie identieke exemplaren van dit type pijp werden gevonden bij de opgraving van de voormalige Binnerotte. Op basis van de vondstlocatie moeten deze tabakspijpen voor 1870 gedateerd worden. De tabakspijpen dragen op de steel de achternaam van Koller uit Namen. Vooralsnog een pijpenmaker en/of pijpenhandelaar uit deze stad waar we vreemd genoeg (nog) niets van weten. Dit ondanks het feit dat deze pijp nog maar 150 jaar oud is. Recentelijk werd er in het Noordoosten van Nederland een vergelijkbaar exemplaar gevonden. Als er mensen zijn die meer over deze pijpenmaker weten dan hoor ik dit graag.

Jan van Oostveen, specialist tabakspijpen en textielloden
Specialistic Archaeological Research