Artefact van de maand: pudding- of pasteivorm

Deze pudding-of pasteivorm uit de eerste helft van de 20ste eeuw werd door Grontmij Nederland opgegraven te Echt (NL). De vorm is gemaakt uit roodbakkend aardewerk en voorzien van een bruin glazuur. Deze kleur werd verkregen door aan het loodglazuur mangaanoxide toe te voegen. Het object werd om een positieve mal heen gevormd, die in negatief een bloem op de bodem van de vorm achterliet. Dit zorgde er voor dat wanneer men, na het opstijven van de pudding of het bakken van de pastei, de vorm omdraaide op een bord er op de top van het dessert een prachtige bloem prijkte.
Aardenwerken pudding- en pasteivormen komen voor vanaf de 18de eeuw en waren in gebruik tot ongeveer de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is dus goed mogelijk dat je grootmoeder dergelijke bakvormen herinnert uit haar jeugd.
Dana Piessens, specialist (post)middeleeuws aardewerk
De resultaten van het aardewerkonderzoek van de opgraving Echt Centrumplan zijn te vinden in PIESSENS D. & DE RUE Y., CAR-Rapporten 2015-6: Het aardewerk van de opgraving Echt Centrumplan, Mechelen 2015