Continental Representative MPRG

Vanaf nu volgt onze aardewerkspecialiste Yvonne de Rue prof. Dries Tys op als Continental Representative on the Medieval Pottery Research Group Council. Ze vormt voortaan het aanspreekpunt voor personen van het Europese vaste land wat betreft de MPRG.

Our pottery specialist Yvonne de Rue will be succeeding prof. Dries Tys as Continental Representative on the Medieval Pottery Research Group Council.

Meer info over de MPRG