Artefact van de maand: een hoornpit van een trekdier?

Artefact van de maand: een hoornpit van een trekdier ?

Bij archeologisch onderzoek van de 16de-eeuwse Kipdorpbastion en -omwalling in Antwerpen, werden in de omliggende gracht een groot aantal dierlijke resten aangetroffen. Hieronder bevonden zich honderden hoornpitten (het deel van de schedel waar de eigenlijke hoorn rond zit) van runderen.

Op één van die hoornpitten kon een opvallende afwijking worden vastgesteld: een vernauwing aan de achterzijde van de basis (Figuur 1). Dit fenomeen werd reeds eerder aangetroffen op runderresten uit archeologische opgravingen, onder meer in postmiddeleeuws Chester (VK). Volgens sommige onderzoekers zijn dit soort vernauwingen het gevolg van een tekort aan bepaalde voedingstoffen. Anderen gaan er echter vanuit dat deze aandoeningen ontstaan ten gevolge van het gebruik van een juk, bevestigd aan de horens. In het laatste geval zou de hoornpit uit Antwerpen van een trekdier afkomstig moeten zijn geweest.

Deze vondst werd door Ben Gruwier onderzocht in kader van het ALIMENT-project.

Geïnteresseerd in dierlijke resten uit archeologische opgravingen ? Altijd al willen weten hoe een archeozoöloog te werk gaat ? Kom ons dan bezoeken tijdens Erfgoeddag!