Artefact van de Maand: Soldatenrum

Bij een archeologisch onderzoek door ADC aan de Lijsterbesstraat in Nijmegen werd een vele glazen en keramische voorwerpen uit de 20ste eeuw aangetroffen. In de hoop dat deze vondsten ons iets kunnen vertellen over de militaire aanwezigheid in de Tweede Wereldoorlog werden ze nauwkeurig onderzocht. Dit leverde een schat aan informatie op, niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over het dagelijkse leven in Nijmegen in de periode ervoor en erna.

Een mooi bewijs van de aanwezigheid van Britse soldaten werd aangetroffen in de vorm van een randfragment van een grote Engelse steengoedfles (Demijohn). Dergelijke flessen hebben een inhoud van, omgerekend naar ons matensysteem, circa 4,5 liter. Het lichaam van dergelijke flessen is cilindrisch en heeft een trechtervormige schouder. De verdikte rand heeft een interne schroefdraad voor een stop. De bovenste helft van de fles is voorzien van een dikke laag okerkleurig glazuur.

Dit waren de flessen die de Britse Royal Navy tot in 1970 gebruikte voor de rum waarop de soldaten dagelijks recht hadden als deel van hun rantsoen. Dergelijke flessen werden vaak gebruikt in een gevlochten mand die fles beschermde.

Yvonne de Rue
Seniorspecialist (post-)middeleeuws aardewerk