Artefact van de maand: haardpot-plavuis

Tussen het keramisch bouwmateriaal afkomstig van een van de onderzoeken uitgevoerd in het kader van de dijkteruglegging bij Nijmegen is een nogal opvallend fragment van een grijsbakkende plavuis of vloertegel aangetroffen.

Het betreft een zogenaamde haardpot-plavuis met een (gereconstrueerde) breedte van 210 mm vierkant en een dikte van 30 mm. Het midden van de plavuis werd gevormd door een rond gat met een diameter van circa 100 mm. Om de rand van het gat heen is de bovenzijde van de plavuis over een breedte van circa 10 mm licht verdiept en opgeruwd. Dergelijke plavuizen werden gebruikt om ingegraven haardpotten af te dekken, vermoedelijk echter alleen wanneer er sprake was van een versteende vloer of haardplaats. Het gebruik begint in de 14de eeuw en loopt door tot in de 19de eeuw.[1]

Guus Gazenbeek, specialist historisch bouwmateriaal


[1] Klück 1988, 163 en Afb 203, zie ook Klück 1990, 72 ev, zie ook afb. 45 boven midden.