Artefact van de maand: Laurence Crow Rotterdam

In het tweede decennium van de 17de eeuw wordt tabaksgebruik steeds meer een gemeengoed. Op dat moment zien we in steeds meer (West-)Nederlandse steden tabakspijpenmakers werkzaam worden. De betere producten werden daarbij van een merk op het uitstekende deel van de kleipijp – hiel – gemerkt. Vaak wordt als merk een roos of lelie al dan niet voorzien van de initialen van de maker, gezet. Sommige van deze pijpenmakers gingen verder en plaatsten hun naam op de pijp. Meestal door hun naam in de (metalen) mal aan te (laten) brengen. In Rotterdam waren er pijpenmakers die op de steel hun naam stempelden zoals vanaf de tweede helft van de 17de eeuw ook steeds meer in Gouda gebruikelijk werd. In dit geval de naam van Lawrence Crow. Een Rotterdamse pijpenmaker die rond het jaar 1630 werkzaam was en tevens voorlezer was in de Engelse kerk. Leuk detail is dat hij zijn naam eindigt met de afbeelding van een kraai (Crow in het Engels).

Jan Van Oostveen, specialist kleipijpen