Artefact van de maand: een hoornpit van een trekdier?

Artefact van de maand: een hoornpit van een trekdier ? Bij archeologisch onderzoek van de 16de-eeuwse Kipdorpbastion en -omwalling in Antwerpen, werden in de omliggende gracht een groot aantal dierlijke resten aangetroffen. Hieronder bevonden zich honderden hoornpitten (het deel van de schedel waar de eigenlijke hoorn rond zit) van runderen. Op één van die hoornpitten kon […]

Lees meer

Artefact van de maand: Gevilde katten uit Antwerpen

Binnen het kader van het ALIMENT-project* werd in een 16de– tot 19de-eeuwse grachtvulling uit Antwerpen (Kipdorpsite) een grote hoeveelheid kattenbeenderen aangetroffen. Hoewel de kat waarschijnlijk reeds door de Romeinen in onze streken werd binnengebracht, zien we deze soort pas tijdens de middeleeuwse periode regelmatig opduiken in archeologische opgravingen. Die groeiende populariteit hoeft niet noodzakelijk te […]

Lees meer