Artefact van de maand: drie herder(inne)kes

Bij een opgraving in de Begijnenstraat trof de Dienst Archeologie Mechelen verschillende fragmenten wandtegel aan. De witte wandtegels zijn vervaardigd in faience en voorzien van kobaltblauwe decors. In één kuil werden drie tegelfragmenten aangetroffen die mogelijk deel uitmaakten van hetzelfde tableau. Hoewel hun decor niet identiek is, is het wel gelijkaardig. Twee tegels beelden een […]

Meer lezen

Artefact van de maand: Wieltje van middeleeuws kinderspeelgoed?

In Ieper werd door het Vlaams Erfgoedcentum (VEC) tijdens een archeologische opgraving een zeldzame laatmiddeleeuwse vondst aangetroffen: een daktegelfragment in grofkeramiek, aangepast voor een secundaire functie. Het is bewerkt tot een platte, cirkelvormige schijf (diam. 7,5 cm) met een centrale doorboring. Doorboorde bouwmateriaalfragmenten werden wel gebruikt als visnetverzwaringen of verzwaringen voor de opzetdraden van weefgetouwen. […]

Meer lezen